การเสวนาวิชาการ กรุงเทพ(มหา)นครใต้บาดาล พร้อมรับ พร้อมรู้ สู้พิบัติภัย

"สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย(สสวทท) ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดงานเสวนา “กรุงเทพ (มหา) นครใต้บาดาล : เตรียมรับ เตรียมรู้ สู้พิบัติภัย (Bangkok : The Underwater City) ”

ในวันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ คุณสุพนิดา คุณกิตติ โทรศัพท์เคลื่อนที่หมายเลข ๐๘๖-๓๗๒๖๕๘๓
อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒

สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ในแผ่นประชาสัมพันธ์งานเสวนา
หรือ "คลิกที่นี่"

เสวนา "เทคโนโลยีสำหรับเกษตรอัจฉริยะ: Smart Tech for Smart Farm"

จัดโดย สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ
วันพุธที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562

Continue Reading

งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย และพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

Continue Reading